Leerzame inzichten uit de ‘ Content Marketing  benchmarks and trends Insights 2021’ #CMI #contentmarketing

Het Amerikaanse CMI is toch vooral dominant in de diverse benchmarks, cases en trend-onderzoeken op gebied van contentmarketing. De cijfers verzamelt CMI doorgaans samen met partijen, zoals MarketingProfs.  In dit markante onderzoek bekijken de partijen de verandering in inzet van professionele contentmarketing in de periode van pandemie. In alweer de elfde editie van de jaarlijkse ‘B2C Content Marketing Benchmarks, Budgets, and Trends: Insights’, ontdekken we opvallende learnings. 

Aangezien de pandemie bij lancering van dit onderzoek nog lang niet voorbij is, zou dit onderzoek een blauwdruk kunnen zijn voor structurele veranderingen van de inzet van contentmarketing binnen een b2c-organisatie. Nog even de definities, zoals het Content Marketing Institute deze hanteert:

Content marketing: A strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience—and, ultimately, to drive profitable customer action. Success: Achieving your organization’s desired/ targeted results.

We kijken eerst naar de fase waar de organisatie zich in bevindt. Is het Young vol groeipijnen of Mature, een volwassen fase van de inzet van contentmarketing? 

Welke fase

Opvallend is dat 41% van de b2c-marketeers zegt zich in een volwassen/geavanceerde fase van de inzet van doelgerichte content te bevinden, 42% van de deelnemende marketeers zegt dat hun organisatie een daadwerkelijke opgetekende strategie. Dit was in 2020 33%, aldus het onderzoek:

 

De pandemie en de andere aanpak van contentmarketing

Interessant is de relatie tussen de pandemie, de veranderingen binnen de organisatie en inzet van contentmarketing. In 36-46% van de gevallen zijn in reactie op de pandemie effectieve veranderingen doorgevoerd. We zien dit in lijn met de ontwikkeling in Nederland waar de inzet van branded content sterk is toegenomen en het (digitaal) adverteren lijkt te zijn afgenomen.

 

Als we dieper kijken wat dan precies is veranderd om die effectiviteit van de inzet van contentmarketing te vergroten, dan zien we dat 63% van de b2c-marketeers hun targeted boodschap hebben verfijnd. 54% heeft zijn contentkalender aangepast en 46% heeft zijn promotiestrategie en contentdistributie aangepast. Opvallend is dat 18% nog eens goed naar zijn buyer persona heeft gekeken in de periode van COVID-19. 60% zegt dat de omvang van het contentmarketing-team juist gelijk is gebleven:

Daarbij zegt 49% van de organisaties dat zij een content activiteit hebben uitbesteed in de periode van de pandemie. Van die groep zegt 75% dat dit voor contentcreatie het geval was. 40% deed dit voor distibutie en 27% deed dit voor externe metingen. Bij die uitbesteding is het vooral budget en expertise die de uitdagingen vormen:

De contentcreatie en middelen

Tijdens het maken van de content, zijn veel gereedschappen voorhanden. 73% zegt dat vooral de SEO-gerichte tools worden ingezet tijdens het maken van de content. Shared docs middelen – zoals Google Docs en Excel – worden door 60% ingezet in het creatieproces. 58% doet het met de aloude contentkalender en 48% focust op de persona’s.

 

De vier type van content die b2c-marketeers in de periode hebben ingezet, zijn:

  1. Blog posts/korte artikelen (83%).
  2. E-mail nieuwsbrieven (74%).
  3. Video’s (62%).
  4. Infographics/foto’s (55%).

Ook ingezet zijn: digitale magazines (19%), podcasts (19%), print magazines (18%), research rapporten(13%), whitepapers (13%), print books (7%).

Nog opvallender is de extra inzet van Facebook en YouTube in de periode van de pandemie. Facebook, Instagram en YouTube lijken dominant als organische social media platformen met opvallend Twitter op een vierde plaats, gevolgd door de organische inzet van LinkedIn.

 

 

 

De succesvolle doelstellingen en focus

Doelgerichte contentmarketing doet het al jaren goed op gebied van brand awareness, educatie, loyalty, lead generatie en (content)engagement. In de periode van COVID-19 lijkt er vooral een focus te groeien op branding maar ook de uitbouw van vertrouwen. Doelstellingen die succesvol zijn uitgegroeid zijn de uitbouw van ‘credibility/trust’ van 65% naar 76% en het versterken van de klanloyalty van 55% naar 70%. Brand awareness en het binden van (bestaande) klanten lijkt de kern te zijn van succesvolle doelstellingen, ook tijdens de pandemie.

 

Hoe nu verder? Het onderzoek sluit af met gedegen advies op gebied van investeringen. Zo zou 61% van de b2c-marketeers meer gaan investeren in de creatie van content en 54% meer op gebied van social media management en community building en – heel opvallend – 53% in de verbetering van de website. Het populaire ‘customer experience’  bungelt in dit onderzoek ergens in het midden van de bevindingen.

Impact

Het onderzoek van CMI en MarketingProfs bevestigt waar wij dit artikel mee zijn begonnen; de pandemie heeft simpelweg impact op het succes van de inzet van contentmarketing:

 

Zes learnings

Als we door het onderzoek snijden, zien we zes learnings:

  1. B2c contentmarketeers worden strategischer en ontwikkelen een uitgesproken strategie.
  2. Velen hebben kleine contentmarketing-teams.
  3. 48% van de ondervraagden zegt een eigen online community te hebben.
  4. Bijna de helft van de organisaties heeft snel gereageerd op de opkomst van de pandemie en vooral de boodschap en targeting aangepast.
  5. Livestreaming video heeft een sterke groei doorgemaakt.
  6. Facebook is organisch en paid nog steeds voor deze (Amerikaanse) organisaties het top social media platform.

 

 

 

Daarbij voegt het CMI zelf gedegen advies toe om 2021 door te komen en te blijven focussen op verandering:

Stop Waiting For The New Norma. We’re Already In It Welcome to 2021. You know, we spent so much time in 2020 struggling for an answer to “what now,” that it seemed impossible to plan for 2021. And now we’re all wondering if 2021 is simply a replay of last year. What can we do, then? We often mistakenly believe that “what now” means we should take the experiences we had in 2020 and try to predict the new normal future. We often plan our “what now” road map based on an assumption that our previous experience helps us to see around corners. Spoiler alert: No one really knows what will happen. want to change? What should you and your team stop doing? Then, with those things in mind, ask yourself how you and your team might change to prepare for whatever comes next. Content Marketing Is Cool—But Content Operations Make It Work As 2021 begins, we’re seeing more B2C businesses begin to in-source many elements of content creation, production, and management, particularly within large companies.