[Rapport] ‘Ruime verdubbeling aantal misdaden gepleegd met ICT, gericht op ICT’

Misdaad gepleegd met ICT, gericht op ICT (ook wel bekend als cybercrime of cybercriminaliteit) neemt steeds grotere vormen aan. Door middel van onder andere DDoS-aanvallen, ransomware, virussen en malware trachten cybercriminelen onrechtmatig persoonsgegevens in handen te krijgen. Naast deze ‘klassieke’ voorbeelden van cybercriminaliteit lijkt er ook sprake van een trend waarbij gedigitaliseerde criminaliteit de toon zet, bijvoorbeeld via internetoplichting, afpersing via e-mail en phishing.

Om na te gaan hoe cybercriminaliteit zich in Nederland ontwikkelt, analyseerde IT dienstverlener Competa IT de meest recente cybercrime-data van de Politie.

Geregistreerde cybercrime-zaken tot en met 2020

Sinds 2012 registreert de Politie het aantal cybercrime-misdrijven. Hieruit blijkt dat er jaarlijks gemiddeld zo’n 3.700 misdrijven worden gepleegd die zijn gepleegd met ICT, gericht op ICT. Sinds 2017 is het aantal cybercrime-misdrijven jaarlijks echter blijven stijgen. In 2017 werden er 2.228 misdrijven geregistreerd (een stijging van 23,2% ten opzichte van 2016). In 2018 nam het aantal delicten met 27,5% toe, naar een totaal van 2.840 zaken. Hoewel er in 2019 meer voorlichting werd gegeven -door de Politie, de Overheid en media- steeg het aantal cybercrime-misdrijven in 2019 met liefst 66,1%. In 2019 werden er 4.716 misdrijven rondom cybercrime vastgelegd.

Afgelopen jaar (2020) is een nieuw dieptepunt bereikt. Er werden vorig jaar in totaal 10.714 cybercrime-misdrijven genoteerd; een ruime verdubbeling ten opzichte van 2019. De meest voor de hand liggende oorzaak van deze ontwikkeling is de pandemie; die heeft gezorgd voor meer online communicatie door thuiswerken en (überhaupt) thuis zijn.

Geografische spreiding van cybercrime

De Nederlandse Politie telt 10 regionale eenheden naast de Landelijke Eenheid: Noord-Nederland, Oost-Nederland, Midden-Nederland, Noord-Holland, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Zeeland – West-Brabant, Oost-Brabant en Limburg.

In onderstaande weergave is de ontwikkeling van geregistreerde cybercrime-misdrijven per regionale eenheid inzichtelijk gemaakt.

Internetcriminaliteit hardnekkig probleem

Online privacy en veiligheid valt helaas niet te garanderen en om deze reden is het probleem lastig aan te pakken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Nationaal Cyber Security Centrum en verschillende andere organisaties, platformen en websites organiseren regelmatig campagnes en er is veel voorlichtingsmateriaal beschikbaar.

Ook Competa IT roept consumenten op, zich goed (of beter) te beschermen tegen internetcriminaliteit. ‘’Het sterk(er) maken van wachtwoorden is bijvoorbeeld een terugkerend onderwerp, maar ook software-oplossingen, back-ups en algemene digitale kennis kunnen effectief helpen bij digitale weerbaarheid’’, aldus Andy Haxby – Directeur van Competa IT.