Twee keynotes door AtMost over werkende digitale commerce (postcorona-style) Summeredition #WWV #WWV21

In de postcorona-periode zien we een groei die de e-commercesector nooit eerder had meegemaakt. De boost zorgt voor blijvende veranderingen op gebied van crosschannel waardecreatie waarbij elke organisatie de noodzaak van een e-business cultuur voelt aankomen; de basis van een E-commerce 2022 waardemodel.

Het zijn inmiddels heilige jaren van zowel de E-commerce als ook de E-business benadering. De oude waardeketen van Porter – uit 1985 – is keihard aan verandering toe en componenten als employee branding, social selling en de noodzakelijke inzet van usable commerce technologie om de innovatie in klantbenadering te stuwen, is een must in het postcorona-tijdperk.

Social

S(ocial) en m-commerce, de ervaren online klant, de evolutie van big data naar aggregatie, betalen zonder kassa, de one-click buy maken E-business 2022 noodzakelijk. Daarbij geeft 70% van de webshops aan geen winst te maken en maar nauwelijks overlevingskansen hebben.

Het Ecommerce 2022 tijdperk komt eraan en draait weer om een transformatie van waardecreatie, maar dan van een hoger belevingsniveau en met gebruik van de liggende technologie om de klantreist echt van een Return on Experience te voorzien!