Hoe experts de theorie, modellen en strategische aanpak uit het AtMost Handboek Online Marketing omarmen

Experts Handboek Online Marketing bureau AtMost

Het HOM boek kent een bijna wetenschappelijke basis en is inmiddels gebaseerd op ruim 500 onderzoeken die de voortschrijding van “Online marketing” beschrijven. Geen snack of popi moderne modelletjes die opeens een eenvoudige strategie in stappen moeten omkaderen, maar gedegen zoek het Handboek Online Marketing naar de vertrekpunten zoals ooit ook Bartels en Kotler deze vakkundig weten te benaderen.

Onderzoekers online marketing theorie

Het is prettig om te zien dat onderzoekers, afstudeerders en meer collega’s uit het boek het Handboek Online Marketing gebruiken om moderne manieren van strategische online marketing te omkaderen in hun onderzoeken:

Online marketing volgens msc. Patrick Petersen

MSc Patrick Petersen, een vooraanstaande Nederlandse online marketeer, concludeert dat online marketing een geëvolueerd marketingconcept is dat een vervolg is op het traditionele marketingconcept. Hij is van mening dat de essentie nog steeds hetzelfde is. Namelijk het ontwikkelen van (meer)waarde voor de klant (Petersen, 2010). Om die reden maakt hij gebruik van de recente marketingdefinitie van de American Marketing Association (AMA).

De definitie van marketing volgens de AMA:

“Marketing is een functie binnen een organisatie en [tevens] een verzameling van processen voor het creëren communiceren en leveren van waarde voor klanten en voor het beheersen van de klantrelatie op manieren die gunstig zijn voor de organisatie en haar stakeholders”.

 

2. Verschillen tussen traditionele marketing & online marketing

Tussen traditionele marketing en online marketing zijn overeenkomsten en verschillen te vinden. Bij het ontwikkelen van jouw eigen online marketingstrategie is het belangrijk om deze verschillen te begrijpen en hier rekening mee te houden. De grote verschillen tussen het traditionele marketingconcept en het online marketingconcept zijn:

  1. Machtsverschuiving: de consument heeft in het online marketingconcept meer macht en kan steeds meer invloed uitoefenen op de producent of leverancier;
  2. Mogelijkheden tot maatwerk; wensen, behoeften en specifieke eigenschappen van individuele consumenten staan bij online marketing centraler dan bij traditionele (massa)marketing.
  3. Meetbaarheid en diepgaandere analyses; effecten van online marketing zijn op individueel niveau veel beter meetbaar;
  4. Kosten; kosten van direct marketing per klantcontact zijn hoger dan bij online marketing;
  5. Marketingmix: de samenstelling van de marketingmix in het online marketingconcept bestaat voornamelijk uit digitale en technologische instrumenten. 

Lees hier het artikel verder!